7. Pussy power

Related image
Irving Penn


Pussy power. Dat was toch wel de kortste verklaring die Jan Jaap Ferwerda kon bedenken, of Tineke wat dat aangaat, voor zijn aanwezigheid vandaag in de rechtszaal en zijn verwoede pogingen om de aandacht te trekken van mevrouw de familierechter voor zijn pleidooi om Jimbo voor 100 procent onder de voogdij van Becky te stellen.
Nu stond zoonlief nog voor twintig procent onder de opvoedkundige leiding van Roman en die twintig procent moest 'for sure' teruggebracht naar nul. Aldus luidde de opdracht die hij van zijn cliënte had gekregen en waarvan hij vrijwel meteen dacht dat die kansloos was. Roman mikte juist op 50 %. Voor zover aantoonbaar was de violente ex weliswaar een gevaarlijke gek, maar geen misdadiger. Ja, hij had Jim eens toen die niet wilde luisteren een kwartier lang onder de koude douche gezet, maar daar bestond geen wet tegen, en hij had Jim een paar zomers geleden uitgedaagd over een omhooggehouden hockeystick te springen, en toen Jim eindelijk gehoorzaamde, had pappie de hockeystick net iets hoger gehouden, waardoor mister genius (in de woorden van Becky) plat vooruit op de stoep terecht was gekomen en daarbij zijn voortanden dusdanig had beschadigd, dat ze zwart uitsloegen. Maar dat waren melktanden. Die waren allang vervangen. Ook de bewijsbare feiten (Instagram!) dat Jim steeds terugkwam van zijn vader zonder één keer zijn handen te hebben gewassen of zijn nagels te hebben geknipt, konden helaas onmogelijk tot een argumentatie worden omgebouwd.
Maar daar stond hij, meester Ferwerda, in zijn oud blauwe linnen pak en hij hoorde zichzelf beuzelen.
Zijn vader, de oude notaris, had hem zo eens moeten zien.
En dat allemaal voor die uitnodigende, gek- en weemakende bee stung lips van Becky. Daarvoor deed hij alles. Al-les.
Het zou zijn ondergang worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wat fijn dat jullie er zijn