Everything is unraveling

everything is unraveling 

at dazzling speed

every thing is

fal-

ling

a-

pa

rt


entities

are

mi gra ting fast

objects fly unidentified, lost, forgotten

EX!!!     PLO!! SIONS!

In   s l o w   m o t i o n 


(*My eardrums!* My eardrums!* My eardrums!*)


You think you are SAFE

But there is no SAFE

SPACE 


we’re gonna we’re gonna we’re gonna

be

ob-

li-

ter-

a-

ted


in

due

course


: : : : : :


SMILE FOR THE DRONE[Viktor on TikTok]

Watchung


i.m. Lukas
Mijn naaste, meeste, warmste neef

Het roer stond al een tijdje scheef

Heeft het zand uit zijn bestaan gezeefd

Een hoosvat zoute tranen geleegd

En mij tenslotte van hemzelf bereefd.


Ik heb met hem zoveel beleefd

Onze levens waren deels verkleefd

Er is niemand die zijn lach nog heeft

Er is niemand die zijn dag nog heeft

Alleen in gedachten waar mijn neef nog leeft.


Al die tijd dat hij me z’n geest inwreef

Weet je wel waarnaar ik heb gestreefd?

Weet je wel hoe vaak ik ben gesneefd,

Nul op rekest kreeg en het daarbij bleef?

Weet je wel hoeveel ik om jou geef?


Kiss-in op V-dag. Spread the love
Iemand van wie je houdt, en die van jou houdt, niet vluchtig, maar met aandacht, zorg en intensiteit kussen, is een glimp opvangen van de diepere betekenis van het universum (vrij naar Novalis).


Wie: Reverend Viktor Frölke aka de liefdesdominee (Church of the Good Life)


Wat: Kiss-in


Wanneer: Valentijnsdag, maandag 14 februari, 12.00 uur


Waar: op en rond de bankjes op het voetpad voor de gras-helling voor het Stedelijk Museum


Waarom: na maanden van lockdown-ellende en gedwongen social distancing, in een sfeer van verzuurde menselijke relaties, kan de stad wel weer wat ongecompliceerde, gewenste intimiteit gebruiken


Doel: het teweegbrengen van een fontein van oxytocine


Nota bene: vraag aan degene die je van plan bent te gaan kussen, mag ik je kussen? Als deze persoon in drievoud, dus per sms, app en verbaal, een bevestigend antwoord heeft gegeven, mag er gekust worden. Maar alleen kussen, we moeten aan onze kinderen denken


Neem behalve lippenbalsem drank mee, muziek en wat je verder nodig acht om vier of meer lippen zich met elkaar te laten verzoenen. Tandenpoetsen is altijd een goed idee


Rev. Frölke, a.k.a. Holy Vic, en mevrouw de liefdesdominee zullen om 12.00 scherp het goede voorbeeld geven. Als zij tig seconden of langer vastgeklonken blijven, beschouw het als een succes.


Hier het bewijs, want zien is geloven.

The Voice of Holland

Hey you, are you a chick

That would love to click

On a pic of my dick?

Do you think that’s sick

Or does it give you a kick?


If the latter, may I suggest you send me a shot

Of your beaver?

A clip of your cleavage?

Or a flash of your ass as a teaser?

Or do you think I’m too freaking eager?