Bericht van de cramping: Haiku (vrij naar Nescio)

Richtingloos drijf ik
Gods richting is de stichting
Van de inrichting