Winner takes all

Mijn schoonbroer, een Brit, wil niet verklappen wat hij gestemd heeft by mail voor de verkiezingen in Groot Brittannië. Ook niet aan zijn vrouw, trouwens. Ik vind dat ongelooflijk Brits, om over je stemgedrag te zwijgen, maar omdat ik van vrijwel alles houd dat Brits is, houd ik hier dus ook van. Waarom ook meteen kleur bekennen? Wat gaat anderen dat aan? En als je weet wat iemand stemt is het toch veel minder spannend om te discussiëren? Affijn. Ik vermoed overigens wel dat hij op May heeft gestemd, al was het maar omdat hij, zoals zovelen, een intense dislike voor Corbyn blijkt te hebben. Hij legt me nog eens uit dat het districtenstelsel in zijn land fundamenteel afwijkt van het systeem van proportionele representativiteit hier te lande. Districtenstelsel is winner takes all; proportionele vertegenwoordiging is all inclusive. Vandaar dat derde of vierde partijen maar nauwelijks uit de verf komen, noch in VK noch in VS. Is het districtenstelsel democratischer? Hangt van je definitie van democratie af. Het is in een bepaald opzicht kapitalistischer.

Dit vind ik ook heel Engels: a proper scrum.