Kleine anekdote uit het sorteercentrum

Een hoog oplopend meningsverschil tussen een mannelijke en een vrouwelijke collega ontaardde in de verontwaardigde vraag van de laatste aan de eerste: 'Ben  j i j  nou een vent?'
Hierop liet de mannelijke collega zijn broek zakken.
Hij werd een week geschorst.