Nenglish'Tenk you voor comming hier today to my master tesis, I would like to start my presentation wid a copple of slides... Hier can you see dat de problem is really seveer, bud dere are ways to solve de problems. Dis is a challenge.'
'Wat? Alles in het Engels?' reageerde mijn moeder terecht nogal verbaasd, in de collegebanken gistermiddag, toen onze neef, die examen deed als civiel ingenieur aan de Technische Universiteit Delft, een verhaal hield in het Engels voor een 100% Nederlandstalig publiek. 'Maar in de NRC heb ik net gelezen,' praatte mijn moeder vrolijk door het afstuderen heen, 'dat heel veel hoogleraren terug willen naar het Nederlands!'
Ik maande haar tot stilte, omdat ik de master thesis probeerde te volgen, maar ze heeft gelijk. Natuurlijk heeft ze gelijk. De totale uitverkoop van de Nederlandse taal aan Nederlandse universiteiten is ab-so-luut schandalig en iets om de barricaden voor op te gaan als het niet zo'n pisweer was. Ik durf te beweren dat er geen landje is op de wereld dat zijn hoogste culturele goed (de taal), zo gretig de vergetelheid in wenst te duwen als ons landje. Gekoppeld aan onze illusie dat we vloeiend Engels spreken, begint deze neiging cultureel-suïcidale trekjes te vertonen.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een nieuw woord te munten: Nenglish. Dit is het curieuze mengsel van Amerikaans televisie-Engels en Nederlands, dat voor academisch Engels moet doorgaan, en waarmee onze academici moeten concurreren met hun vakbroeders aan Princeton, Berkeley, Oxford en Sydney. Succes daarmee.