Whiskey

Naar het OBA Live dubbel-interview gisteravond had ik een fles Islay Single Malt Scotch meegenomen, plus drie glaasjes, voor het geval er niemand op zou dagen. Die kans leek me niet gering: het gesprek vond plaats om 18.00, de tijd waarop Nederland aan tafel gaat, in een vakantie tijdens dewelke Nederland op de ski's staat, op het hoogtepunt van een storm die Nederland in staat van alarm bracht. Maar zie, er had zich een dozijn geïnteresseerden gegroepeerd rondom een tafel vol boeken. Mijn boeken, zag ik tot mijn vreugde, alsmede die van mede-geïnterviewde Stephan Enter.
'Whiskey?' vroeg ik niettemin aan mijn disgenoten, toch wel ietwat onwennig, want het is niet mijn gewoonte om her en der sterke drank te schenken.
Er kwam geen antwoord. Men leek in verlegenheid gebracht.
We dronken water. Interviewen is werk en onder het werk wordt niet gedronken, zoiets.
Na afloop van het dubbelinterview lustte Enter toch nog een drupje. En er waren er meer. Whiskey before breakfast is één ding, whiskey in de bibliotheek een ander. Ik opteer voor het laatste.